Избор на категория
Вашата кошница

Гаранция

Гаранционно обслужване

Всички продукти имат гаранция, която се обслужва от оторизиран сервиз зададен от производителя. Условията на съответна гаранция могат да варират в зависимост от производителя.

Ремонти по време на гаранционен срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка на стоката. Срокът на гаранцията е посочен на гаранционната карта.

Телефон, имейл адрес, физически адрес или друга форма за контакт на оторизирания сервиз е посочена на гаранционната карта.

Срокът за отстраняване на гаранционен дефект е 30 календарни дни от постъпване на продукта в оторизирания сервиз.

Официалният гаранционен срок (от датата на покупка) се удължава с необходимия престой за отстраняване/отремонтиране на дефекта. Този престой се счита от датата на пристигане на продукта/стоката в сервиза до датата на изпращане на отремонтирания продукт към клиента.

При постъпване в оторизирания сервиз стоката/продуктът преминава диагностика от специалист, констатира се съответния дефект и се преминава към изпълнение на гаранцията.

Изпълнението на гаранцията може да случи по следните начини:

 • Отремонтиране на възникналия проблем/дефект
 • Частична или цялостна замяна
 • Възстановяване на стойността на продукта при невъзможност за отстраняване на проблема/дефекта

След изпълнението на гаранционния ремонт/замяна и констатиране на отстранени неизправности, продуктът/стоката се изпраща обратно към клиента на адреса посочен в заявката. Времето за доставка е 48 часа за цялата страна. За места, които се обслужват по предварително фиксиран от куриера график е възможно доставката да отнеме повече от 48 часа.

При потвърдено четвърто постъпване в оторизиран сервиз на стоката за отстраняване на хардуерен проблем/дефект, клиентът може да претендира за връщане на сумата или замяна на продукта със същия, подобен или по-добър в зависимост от състоянието на пазара към настоящия момент.

Софтуерни промени под формата на инсталация и промяна на драйвъри, операционна система, отстраняване на вируси, други и различни софтуерни модификации се таксуват по тарифа и изпълняват от сервиза, който изпълнява поръчката. Горепосочените софтуерни промени не се обслужват от гаранцията и се изпълняват САМО по желание на клиента.

Alfatehnics.com отказва гаранционно обслужване в следните случаи:

 • Механични удари, вследствие на които е причинено счупване на стоката/продукта
 • Увреден външен вид
 • Липсващи бутони/клавиши
 • Видими следи от заливане с течност
 • Повреди на портове вследствие механично усилие и/или неправилна употреба
 • Видими следи от изгаряне
 • Опит за ремонт от неоторизирано лице
 • Наранен, скъсан или изтрит сериен номер или гаранционен стикер (ако има такъв)

Гаранцията на устройства не покрива всякакъв вид софтуерни намеси или промени от страна на клиента в следствие на експлоатация след получаване на стоката.

Сервизът не носи отговорност за съхранението на данни на съответно устройство или стока при отстраняване на хардуерни или софтуерни проблеми.