AcuSense е търговско найменование на фунцкия от пройзводителят на камери Hikvision.

Acusense е технология за видео наблюдение, която използва изкуствен интелект за откриване на различни видове събития и обекти в кадрите. Това включва разпознаване на хора, автомобили дори лица, различни видове движения, предмети, животни и други.

Тази функция е много подходяща за места, където искате да избегнете излишните известията при движение.
 Пример:  камерата ви е разположение на място с много гъста растително и постоянно движение се листа или движение на животни или други движещи обекти с изключение на хора и автомобили при стандартните камери, вие ще получавате известите при всеки движещ се обект пред камерата, а при AcuSense камерите, вие може да за давате зони на пресична и алармиране или алармиране при преминаване на човек/автомобил, както и много други сцени..

Acusense използва алгоритъм за софтуерен анализ с изключителна прецизност и бързина, които позволяват на системата да разпознава и класифицира обекти в реално време. Това може да бъде полезно за наблюдение на големи обекти, като фабрики, общини, паркове, летища, търговски центрове и други, където е необходимо бързо и ефективно откриване на нарушения и заплахи.

Системата може да бъде интегрирана с различни видове камери и да бъде настроена да генерира автоматични предупреждения при откриване на определени събития или обекти. Това може да помогне на операторите да реагират бързо и ефективно на потенциални заплахи и да увеличат нивото на сигурност и контрол в сградите или обектите, които наблюдават.


Продукти с внедрена AcuSense функция:

  • Hikvision NVR 
  • Hikvision DVR
  • Hikvision IP Камери